Certificats d’Acabats

QUALICOAT (segell de qualitat) és una organització compromesa a mantenir i promoure la qualitat del revestiment en alumini per a aplicacions arquitectòniques.

QUALICOAT defineix els requisits generals de qualitat i supervisa el seu compliment per part de les plantes de tot el món que tenen llicència.

Com a resultat, el client obté un producte de qualitat superior, una garantia de les prestacions a llarg termini i una qualitat constant.

Descarregar PDF

www.qualicoat.net

QUALANOD (segell de qualitat) és una organització compromesa a mantenir i promoure la qualitat de l’alumini anoditzat per a aplicacions arquitectòniques.

QUALANOD defineix els requisits generals de qualitat i supervisa el seu compliment per part de les plantes autoritzades de tot el món.

Com a resultat, el client obté un producte de qualitat superior. En els últims anys, QUALANOD ha contribuït a garantir la qualitat de l’alumini per a l’arquitectura.

Cescarregar PDF

www.qualanod.net

QUALIDECO és un segell de qualitat que defineix i regula els acabats decoratius en alumini recobert (per exemple efecte fusta).
Cobreix un ampli espectre d’aplicacions de recobriment per superfície basats, per exemple, en la transferència d’imatges sobre suports revestits, o en forma de pols utilitzant les tecnologies adequades.

Altres tecnologies es poden utilitzar només si han estat aprovades prèviament pel Comitè de QUALIDECO. Integrat en les especificacions tècniques de QUALICOAT, les especificacions de QUALIDECO contenen moltes referències a elles, combinades amb els requisits específics de QUALIDECO.

El resultat és una garantia indiscutible d’excel·lència.
www.qualideco.eu