Renova Elevable Advand

Característiques

Sistema: Advand CO Elevable RPT 130
Sección de marco (mm): 132
Sección de hoja (mm): 54,5
Máximo hueco acristalar (mm): 44
Rotura puente térmico (mm): 24 (Marco) 14,8 (Hoja)

Acabats

Sistema: Advand CO Elevable RPT 130
Secció de marc (mm): 132
Secció de fulla (mm): 54,5
Màxim buit a envidrar (mm): 44
Trencament pont tèrmic (mm): 24 (Marco) 14,8 (Hoja)

Aïllament Tèrmic

Mides 1230 x 1480 1480 x 2180 2600 x 220
Descripció Finestra 2 fulles Balconera 2 fulles Balconera 2 fulles
Ug (W/m2 K) Vidre 1,1 1,1 1,1
Uw (W/m2 K) Finestra 3,1 2,8 2,2

Fusteria apta per a les zones A B y C del CTE.*
*En funció del valor de transmitància del vidre.

Aïllament Acústic

Rw (C;Ctr) Vidre dB 30 (-1;-2) 33 (-1;-2) 34 (-1;-2)
Rw (C:Ctr) Finestra dB 28 (-1;-1) 20 (-1;-2) 29 (-1;-1)
Rw (C;Ctr) Vidre dB 36 (-1;-2) 39 (-1;-2) 40 (-1;-4)
Rw (C:Ctr) Finestra dB 30 (-1;-2) 30 (-1;-2) 30 (-1;-2)

Resultats obtinguts segons norma UNE-EN 14351-1:2006.

Resultats obtinguts en banc d'assajos

Permeabilitat a l’aire (UNE-EN1026:2000):
Classe 4

Estanquitat a l’aigua (UNE-EN1027:2000):
Classe 7A

Resistència a la càrrega del vent (UNE-EN12211:2000):
Classe C2

Finestra 2 fulles 2600 x 2200 mm.