PVC Zendow #Neo Premium

Assajos #Neo Premium

Resistència a la càrrega vent (EN12210) CLASSE C5
Permeabilitat a l’aire (EN 12207) CLASSE 4
Estanquitat a l’aigua (EN12208) CLASSE 7A

Transmitáncia térmica: 0,98 W/m².K (segons envidrament i dimensions)

Fulla de 82 i 6 càmares.

Envidrament fins 54 mm

Acabat únic OMNIRAL
Finestra de 2 fulles.

AÏllament acústic

De 29 a 40 dB (segons envidrament)

Acabats

Blanc llis
Roure daurat (DEC 011)
Noguera (DEC 154)
7016 (DEC 072)