Corredissa Islide PVC

Assaigs Islide PVC

Permeabilitat a l’aire (EN 12207) CLASSE 4 (máxima classificació segons norma)

Estanquitat al aigua: CLASSE 5A

Resistencia a la càrrega del vent: CLASSE C3

Transmitancia térmica: Uw= 1,2 W/m².K (segons dimensions, envidrament i opcions)
Factor solar: SW>0,3 (fusteria clara, foliada en fusta o lacada color)

Transmisió lumínica: TLw>0,5

Aïllament acústic: 28 a 33 dB (segons envidrament)

Finestra de 2 fulles.

Acabados

Blanc llis
Roure daurat (DEC 011)
Noguera (DEC 154)
7016 (DEC 072)